Mobilna aplikacija

Dobrodošel, obiskovalec! [ Registriraj se | Prijavi seRSS     

Vpis ponudnika
 

 

Veldrona d.o.o.

 • Naziv podjetja: Veldrona d.o.o.
 • Ulica: Glavna cesta 20
 • Naselje: Naklo
 • Poštna št.: 4202
 • Regija: Outside USA
 • Država: Slovenija
 • Telefon: 04 257 15 02, 04 257 18 31
 • Spletni naslov: http://veldrona.si/
 • E-naslov: info@veldorna.com
 • Objavljen: 16 decembra 2014 17:41
 • Poteče: Vpis je potekel.

Opis

Podjetje VELDRONA, d.o.o. je bilo ustanovljeno 19.3.1991. V prvem letu delovanja smo
uspešno zaključili prvo investicijo in julija 1992 odprli Trgovino Matjaž. Že od samega začetka
v trgovini nudimo pisarniški material in šolske potrebščine ter barve in lake. Z leti smo ponudbo razširili še za storitve fotokopiranja, posredovanje storitev kemične čistilnice in popravilo čevljev.
V sodelovanja s pridelovalci vin v trgovini nudimo tudi domača bela in rdeča točena vina.
Poleg trgovske dejavnosti smo leta 1994 prčeli opravljati storitve računovodskega servisa. Računovodski servis nudi računovodske, kadrovske, administrativen storitve in storitve davčnega
in finančnega svetovanja.
Podjetje se v letu 2012 ponovno širi, tokrat na področje prodaje in servisiranja računalnikov in računalniške opreme, z delovatanjem začenja še internetna trgovina, ki je usmerjena predvsem
na področje računalništva.

Računovodski servis

V našem servisu opravljamo računovodske, kadrovske in administrativne storitve za kapitalske družbe
(d.d., d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike in fizične osebe z dejavnostjo ter društva.
Obenem vam nudimo tudi davčno in finančno svetovanje.
Storitve opravljamo odgovorno, kakovostno, hitro in diskretno, skladno s Slovenkimi računovodskimi
standardi in seveda skladno z veljavnimi zakonskimi določili. Po potrebi smo dosegljivi ves dan vse dni
v letu. Lahko se dogovirmo za prevzem dokumentacije pri vas, lahko opravljamo storitve na vašem sedežu
in na vaši opremi. Našim strankam omogočamo tudi sodobno e-poslovanje.

Računovodske storitve:


vodenje glavne knjige,


analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,


izdelava zaključnega računa vključno z davčnim obračunom,


izdelava medletnih bilanc,


obračun davka na dodano vrednost in vodenje davčnih evidenc, poročanje na DURS


vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev,


fakturiranje, spremljava plačil, priprava opominov in obračun zamudnih obresti, telefonska izterjava,
priprava predlogov za izvršbo, sodelovanje v postopkih pred sodošči,


vodenje blagajne,


obračun plač, podjemnih pogodb, honorajev, regresa, potnih stroškov, avtorskih pogodb, poročanje na DURS


priprava letnih pregledov dohodkov za dohodnino, izdelava M/4 obrazcev in poročanje ZPIZ


obračun socialnih prispevkov za zavezanca s.p., za poslovodje enosebnih družb in fizične osebe


obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,


izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…), izdelava statistike finančnih računov,


vodenje plačilnega prometa,


sprotno obveščanje o spremembah v zakonodaji,


izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,


izdelava pravilnika o računovodstvu, usmeritev in sklepov,


razne druge storitve po želji stranke.

Kadrovske storitve:


vodenje evidenc o zaposlenih,


priprava pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, avtorskih pogodb,


pomoč pri iskanju in izbiri delavcev,


prijava potreb po delavcih pri RZZ in prijava novozaposlenih pri ZZZS,


priprava sklepov o letnih dopustih,


izdelava sistemizacije delovnih mest, internih aktov in sklepov v zvezi z izkoriščanjem – razporeditvijo
delovnega časa, planiranju letnih dopustov,


izdelava sklepov in internih aktov v zvezi s plačami, nagrajevanju uspešnosti, inovativnosti,….,


priprava pogodb o štipendiranju, izobraževanju iz ali ob delu,


priprava dokumentacije za pridobitev subvencij za zaposlovanje po aktualnih razpisih,


priprava dokumentacije za prodbitev subvencij – olajšav ob zaposlovanju invalidov in potrebna
poročanja ustreznim državnim organom.

Davčno svetovanje na področju:


prispevkov za socialno varnost, dohodnine za rezidente in nerezidente,


davkov od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost,


drugih davkov, taks in carin,


davčnih postopkov,


statusnega preoblikovanja (s.p. v d.o.o. ali druga možna preoblikovanja, spojitve, pripojitve, delitve, likvidacije,…).

Na vseh navednih področjih uporabnikom naših računovodskih in kadrovskih storitev svetujemo sprotno
glede na trenutne situacije in potrebe, na željo stranke pa tudi na področjih, ki niso zajete v okviru trenutne dejavnosti.
Po naročilu davčno svetujemo tudi vsem drugim, ki bi želeli nasvet ali pojasnila.

Finančno in poslovno svetovanje


priprava celotne dokumentacije, potrebne za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika ter
usmerjanje skozi celoten postopek vse do vpisa v sodni ali poslovni register ter pridobitve davčne številke,


priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kratkoročnih in dolgoročnih posojil, revolving kreditov in
limitov na TRR,


priprava poslovnih načrtov in invsticijskih elaboratov za pridobitev nepovratnih sredstev, kereditov s
subvencionirano obrestno mero in drugih aktualnih virih finančnih sredstev,


svetovanje pri dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložbah.

Trgovina Matjaž

Prodajni program:

pisarniški material


šolske potrebščine


barve in laki


plin za gospodinjstva


storitve fotokopiranja


storitve kemične čistilnice


storitve popravila čevljev


ponudba belih in rdečih točenih vin

Poslovalni čas:

ponedeljek – petek

8.00 – 12.00 in 14.30 – 18.30

sobota

8.00 – 12.00

Tel.: 04 257 15 02
e-mail: veldrona@siol.net

Računalniški servis


Sestavljanje novih računalnikov po željenih komponentah


Prodaja in namestitev programske opreme


Nadgradnja programske opreme


Konfiguracija mrežnih nastavitev


prodaja rabljenih računalnikov (pregledanih in testiranih)


Popravilo namiznih in prenosnih računalnikov


Popravilo tiskalnikov in drugih zunanjih naprav


Testiranje delovanja računalnikov, odstranjevanje virusov, hroščev in drugih zlonamernih programov


Reševanje podatkov, kloniranje diskov


Izdelovanje spletnih strani


Svetovanje pri nakupu novega računalnika

ID vpisa: 97550977ebdcc08e
f

Za povpraševanje o tem vpisu izpolni obrazec spodaj in ga pošlji ponudniku.

Novice