Mobilna aplikacija

Dobrodošel, obiskovalec! [ Registriraj se | Prijavi seRSS     

Vpis ponudnika
 

 

MCM-INŽENIRING, vodenje projektov in nadzor, d.o.o.

 • Naziv podjetja: MCM-INŽENIRING, vodenje projektov in nadzor, d.o.o.
 • Ulica: Barjanska cesta 62
 • Naselje: Ljubljana
 • Poštna št.: 1000
 • Regija: Osrednjeslovenska
 • Država: Slovenia
 • Telefon: 01 283 27 61
 • Spletni naslov: http://www.mcm-inzeniring.si
 • E-naslov: info@mcm-inzeniring.si
 • Objavljen: 16 decembra 2014 17:41
 • Poteče: Vpis je potekel.

Opis

Dejavnosti podjetja:

•Vodenje investicijskih projektov kvalitativno, finančno terminsko od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta Investitorju v visoki gradnji (stanovanjski, industrijski in ostali objekti) in v nizki gradnji – specialnost predori
•Nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov
•Svetovanje v gradbeništvu
•Izvajanje supernadzorov (kontrola poteka investicije v smislu terminskega, finančnega in kvalitativnega doseganja postavljenih ciljev Investitorjev)

Podrobnejše dejavnosti, ki jih opravlja firma so:

a. Projekti v pripravi

•Izdelava investicijskih programov z oceno stroškov
•Izdelava projektne naloge
•Pridobivanje upravnih dovoljenj
◦soglasja
◦gradbeno dovoljenje
•Organizacija in koordinacija izdelave projektov
◦idejni projekt
◦projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
◦projekt za izvedbo
◦projekt izvedenih del
◦komercialne skice
•Izdelava recenzij projektne dokumentacije in predlaganje optimalnejših rešitev v smislu pocenitve ali hitrejše gradnje

b. Izvedba projekta

•Nadzor nad izvedbo del skladno s 88.členom ZGO-1B (Ur. l. RS št. 126/07)
◦Da odgovorni nadzornik nadzoruje ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo N li se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant
◦Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi ali pa , da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
◦Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
◦Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnih odstavkov tega člena vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.
•Priprava razpisne dokumentacije
◦Priprava razpisnih podlog za izbor izvajalca
◦Izvedba razpisa za izvajanje z vrednotenjem in izborom izvajalca
◦Priprava pogodbe za izvajanje
•Projektiranje
◦pregled tehnične in druge dokumentacije
◦sodelovanje s projektanti pri reševanju tekoče problematike na gradbišču
◦sodelovanje s projektanti ter obveščanje le teh o željah ali potrebnih spremembah na objektu
◦pojasnjevanje vseh nejasnosti z izvajalcem v projektih za izvedbo, če to ne spada v projektantski nadzor
◦spremljanje in nadziranje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata naročnik in projektant
•Finančno spremljanje poteka projekta
◦količinski in finančni nadzor izvedenih del, sodelovanje pri izmerah na objektu in pri izdelavi knjige obračunskih izmer
◦kontrola začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije izvajalca GOI del skladno s sklenjenimi pogodbami
◦sodelovanje pri sklepanju vseh eventualno možnih dodatkov k osnovni pogodbi z izvajalcem.
◦kontrola in potrjevanje dodatnih analiz s strani izvajalcev za nepredvidena in dodatno naročena dela s strani naročnika
•Koordinacija izvajanja del med vsemi izvajalci (gradbena , obrtniška, strojno in elektro instalacijska, tehnologija)
•Terminsko spremljanje projekta
◦izdelava generalnega terminskega plana
◦izdelava mesečnih ali tedenskih planov
◦terminsko spremljanje poteka del
•Izvedba postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja
◦priprava dokumentacije za tehnični pregled
◦izvedba tehničnega pregleda
◦odprava morebitnih napak in pomankljivosti ugotovljenih pri tehničnem pregledu objekta
◦pridobitev uporabnega dovoljenja
•Primopredaja del z izvajalci
◦kvalitativni pregledi izvedenih del
◦finančni obračun izvedenih del
◦izdelava primopredajnih zapisnikov
•Predaja objekta Investitorju
◦priprava dokumentacija
◦sodelovanje pri odpravi pomankljivosti in napak v garancijski dobi
•Izvajanje koordinacije varstva pri delu

ID vpisa: 285508a74164983a
f

Za povpraševanje o tem vpisu izpolni obrazec spodaj in ga pošlji ponudniku.

Novice